เมืองกาญจน์
แดนสวรรค์ตะวันตก

ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว ชี่ข้าง ล่องแพ ชมไลท์แอนด์ซาวน์ บนสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์
อิงแอบธรรมชาติ
ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ
( 2 วัน 1 คืน )
ดูภาพกิจกรรม บ้านริมแคว-แพริมน้ำ เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ.....

โปรแกรมการเดินทาง
[ CODE : Kan1 ]  
วันเสาร์ – อาทิตย์ / กรุ๊ปจำนวน 40 ท่านขึ้นไป กำหนดวันเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก : กาญจนบุรี - ล่องแพ – ชมไลท์แอนด์ซาวน์
เช้า...
คณะนักท่องเที่ยว ออกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
14.00 น.
เดินทางถึง รีสอร์ท บ้านริมแควแพริมน้ำ เช็คอิน เข้าที่พัก แจ้งแพคเกจ เพื่อนท่องเที่ยว ..
เชิญทุกท่านเข้าที่พักพักผ่อนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลาที่นัดหมาย ดังนี้
15.00 น.
ล่องแพเปียก – สนุกกับกิจกรรมล่องแพ (แพไม้ไผ่ ) ชมความงามตามธรรมชาติสองฟากฝั่งลำน้ำแควน้อย รับประกันความ
ปลอดภัย มีเสื้อชูชีพสำหรับทุกท่าน นั่งแพชมธรรมชาติ หรือสนุกกับการเล่นน้ำในระหว่างล่องแพเพลิดเพลินกับธรรมชาติ
สองฝั่งลำน้ำ และสายน้ำไหลเย็นชื่นใจ
18.30 น.
อาหารมื้อเย็น (1) อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส และสนุกกับกิจกรรมระหว่างอาหาร - เล่นเกมส์โดยวิทยากรที่คุ้นเคย และชำนาญงาน สนุกสนานกับบรรยากาศสังสรรค์ ในค่ำคืนแห่งความสุข ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สำหรับทุกท่านและครอบครัวท่ากลางบรรยากาศธรรมชาติ ริมแม่น้ำแควน้อย
20.00 น.
พร้อมชมการแสดง มินิ Light & Sound จำลองเรื่องราวของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานชมกิจกรรมของรีสอร์ท มีแห่งเดียวในลำน้ำแควน้อย ณ สถานที่จริง บนสะพานรถไฟสาย ประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่สอง (เป็นการจำลองแสงสีเสียง ณ สถานที่จริง พร้อมชมการจุดพุสวยงามตระกาลตา
21.00 น.
อาหารมื้อดึก รับประทานข้าวต้มมื้อดึก (2) พร้อมสนุกสนานกับการร้องเพลง หรือดิสโก้เธค บรรยากาศสนุกกันเอง
23.00 น.
พักผ่อนฝันดี ราตรีสวัสดิ์.....zzzZZZ
 
วันที่สอง : บ้านริมแควแพริมน้ำ - ถ้ำกระแซ – นั่งช้าง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท ต้อนรับรุ่งอรุณของวันใหม่อันสดใส รับประทานอาหารเช้าหลากหลายเมนู พร้อมกาแฟ หอม ๆ ไมโล ร้อน ๆ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติและขุนเขา
08.30 น.
ชม ถ้ำกระแซ โดยทางเรือ เที่ยวชมหินงอกหินย้อย และสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ ตัวถ้ำติดกับทางรถไฟสายมรณะ และแม่น้ำแควน้อย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นจุดสำคัญในการเดินทางท่องเที่ยวของเส้นทางรถไฟในสายนี้ จากนั้น เลือกซื้อของป่าจากชาวบ้าน ก่อนเดินทางกลับรีสอร์ท
10.00 น.
Check Out ออกจากรีสอร์ท เดินทางสู่ อ. ไทรโยค
11.00 น.
ถึง ปางช้าง... นั่งช้าง... (เชือกละ 2 คน) ลัดเลาะผืนป่าและธารน้ำตามธรรมชาติ (ประมาณ 20-30 นาที) จากนั้น ชมการแสดงช้างแสนรู้
 
------------  สิ้นสุดแพคเกจทัวร์ ------------ 
บ่าย...
เดินทางกลับ - แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ณ ร้านศรีฟ้า อ.ท่าม่วง
ทุกท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความสุขและความประทับใจไปนานวัน “เมืองกาญจน์ แดนสวรรค์ตะวันตก”
 
ดูภาพกิจกรรม บ้านริมแคว-แพริมน้ำ เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ.....ดูภาพกิจกรรม บ้านริมแคว-แพริมน้ำ เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ.....
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ : Package ตามโปรแกรม
โปรแกรม Package (2 วัน 1 คืน)
ราคาผู้ใหญ่/ท่าน
ราคาเด็ก/ท่าน
หมายเหตุ
  เรือนแพริมน้ำ (พัดลม) + อาหาร 3 มื้อ
     (พักห้องละ 4 ท่าน)
1,580
1,380
กรณีพัก 2 ท่าน + เพิ่ม
ท่านละ 300 บาท
  ห้องพักสุพีเรีย (แอร์) ห้องละ 2 ท่าน
2,330
2,130
เด็กพักกับผู้ปกครอง

หมายเหตุ
1. ฟรี - เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ (เด็กอุ้ม)
2. อายุ 4-10 ปี คิดอัตราเด็ก (พักผู้ปกครอง) , อายุ 11 ปี ขึ้นไป ถือเป็นผู้ใหญ่
3. กิจกรรมทุกกิจกรรมทำรวมกันทุกคณะ
4. กรุ๊ปที่ต้องการแยกอาหาร – กิจกรรม – คาราโอเกะ ในช่วงจัดเลี้ยง มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท/กรุ๊ป
5. เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ แปรงสีฟัน กางเกงขาสั้น ไฟฉาย ยารักษาโรค (กรณีพักเรือนแพริมน้ำ)
6. ห้องพักเรือนแพริมน้ำ – ห้องพัดลม ใช้ห้องน้ำรวมบนฝั่ง – พักห้องละ 4 ท่าน
(หากต้องการพักที่เรือนแพ ห้องละ 2 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 300 บาท


รวมค่าบริการ
ค่าอาหาร 3 มื้อ, ค่าที่พัก 1 คืน (พักแพริมน้ำห้องพักลม ห้องละ 4 ท่าน) , กิจกรรมล่องแพ, กิจกรรมชมการแสดงแสง-เสียง
(Mini Light & Sound) , นั่งช้าง , ประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 100,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์กำหนด) เริ่มคุ้มครอง ตั้งแต่วันเริ่มเดินทางในวันเสาร์ เวลา 00.00 น. จนถึงวันกลับ ในวันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. รวม 48 ชั่วโมง

ราคานี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT ( กรณีขอบิล ) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน โดยชำระผ่านบัญชีธนาคาร
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่ fax. 02-398-0115
- กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับ

อัตราค่าห้องพัก เปลี่ยนจากเรือนแพริมน้ำ เป็นห้องพักแอร์พิเศษบนฝั่ง
จ่ายเพิ่มในอัตราลดพิเศษ ดังนี้.-
ที่
ห้องพัก
จำนวนห้อง
ราคาห้องพัก
ลดพิเศษ-จ่ายเพิ่ม/ห้อง/คืน
1.
เรือนแพ-ห้องพัดลม / พัก 4 คน
50 ห้อง
300 บาท/1 ท่าน/1 คืน
ฟรี-สำหรับท่านที่มี Package
ตามโปรแกรมข้างต้นแล้ว
2.
แอร์ Superior
26 ห้อง
3,500 บาท / คืน
1,500 บาท / ห้อง / คืน
3.
แอร์ Superior (Villa)
3 ห้อง
3,500 บาท / คืน
1,500 บาท / ห้อง / คืน
4.
แอร์ Deluxe
4 ห้อง
3,800 บาท / คืน
1,800 บาท / ห้อง / คืน
5.
แอร์ Deluxe (Villa)
1 ห้อง
3,800 บาท / คืน
2,000 บาท / ห้อง / คืน
6.
แอร์รวม 6 คน
2 ห้อง
4,000 บาท / คืน
2,000 บาท / ห้อง / คืน
7.
แอร์รวม 10 คน
4 ห้อง
6,000 บาท / คืน
3,000 บาท / ห้อง / คืน

ห้องสัมมนา หรูใหม่ ใหญ่กว่าเดิม!!!
- กรุ๊ปที่ใช้ Package ข้างต้น มีสิทธิ์ใช้ห้องสัมมนาได้ 1 ช่วง ไม่เกิน 3 ชม. (เช้า หรือ บ่าย)
- หากต้องการสัมมนาเต็มวัน มีค่าใช้จ่าย อัตราวันละ 6,000 บาท ( ช่วงละ 3,000 บาท )
- อาหารเบรคละ 50 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
เพื่อนท่องเที่ยว Friend Travel

TEL. 02-398-2238-40 , 089-403-6920 , 089-500-3363


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -

:: กลับหน้าแรกเพื่อนท่องเที่ยว ล่องคาราวาน...
แพชาวดง
จ.กาญจนบุรี
เดินป่า-ตกปลา-เที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

( แพคเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน /  2,000 บาท )

ภาพกิจกรรมล่องแพชาวดง จ.กาญจนบุรี
 
[ CODE : C10A ]  
:: กลับหน้าแรกเพื่อนท่องเที่ยว::: โปรแกรมการเดินทาง 2 วัน 1 คืน
วันแรกของการเดินทาง
11.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าเรือ เพื่อออกเดินทางสู่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ผ่านชมสันเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
12.30 น.
เดินทางถึง น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี นำท่านเที่ยวชมความงดงามของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น   อิสระให้ท่านเล่นน้ำ และเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
14.30 น.
นำคณะเดินทางต่อสู่...แพชาวดง ระหว่างทาง ให้ท่านเพลิดเพลินกับการล่องเรือชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ของทะเลสาบ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมบริการเครื่องดื่มและขนมหวาน
15.30 น.
เดินทางถึง แพชาวดง เรือนแพแหล่งพักของคนรักธรรมชาติ นำท่านเข้าที่พักจัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก จากนั้ร อิสระให้ท่านพักผ่อน หรือสนุกสนานกับการเล่นน้ำ พร้อมบริการอาหารว่าง “ส้มตำ”
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ...บริเวณแพสโมสร ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารรสชาติแบบชาวดง ในบรรยากาศยามค่ำที่สวยงาม คลอด้วยเสียงเพลงเพราะๆ จาก วงดนตรีแสดงสด ให้ท่านได้ผ่อนคลาย คุ้มค่ากับเวลาพักผ่อนของท่าน หลังอาหารเชิญทุกท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมแคมป์ไฟลอยน้ำ พร้อมลุ้นรับของรางวัลจากการเล่นเกมส์ ที่จะเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากทุกท่าน
21.00 น.
บริการอาหารมื้อพิเศษที่ขึ้นชื่อของแพชาวดง "ปลาเผาชาวดง" ท่านจะได้ลองลิ้มรสปลาเผาสดๆ น้ำจิ้มรสอร่อย
22.00 น.
บริการข้าวต้มรอบดึก
23.00 น.
จากนั้น เชิญท่านพักผ่อน....ในบรรยากาศยามค่ำคืนที่แสนสบายของแพชาวดง
   
วันที่สองของการเดินทาง
07.00 น.
ต้อนรับทุกท่านด้วยอากาศที่แสนบริสุทธิ์ และทิวทัศน์ที่สวยงามของเช้าวันใหม่ บริการอาหารเช้า ข้าวต้ม,ชา,กาแฟ,โอวัลติน และปาท่องโก๋ ร้อนๆ
08.30 น.
นำทุกท่าน ล่องคาราวานแพ สัมผัสบรรยากาศยามเช้า สู่น้ำตกลำเขางู เพื่อเดินป่าขึ้นสู่น้ำตกลำเขางู ระหว่างการเดินป่าท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทาง พันธุ์ไม้ป่าสวยงามแปลกตา และสนุกสนานกับการเล่นน้ำตก สมควรแก่เวลานำท่านล่องคาราวานแพกลับสู่ที่พัก อิสระให้ท่านเล่นน้ำ หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ในที่พัก (เทเบิลเทนนิส สนุ๊กเกอร์ พายเรือๆ )

12.00 น.

บริการ อาหารกลางวัน ที่แพสโมสร
13.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ระหว่างทางอิสระให้ท่านพักผ่อน ชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เพื่อเก็บใว้เป็นภาพประทับใจในความทรงจำไปนานวัน จนกว่าท่าน จะกลับมาเยี่ยมเยือนเขื่อนศรีนครินทร์ และแพชาวดงอีกครั้ง
15.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ
(แพคเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน)
• ผู้ใหญ่ 2,000 บาท
• เด็กอายุ 4-10 ปี 1,200 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่คิดค่าบริการ
• กรุ๊ปเหมา 35 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน

ค่าบริการนี้รวม
- ค่าที่พัก (พักห้องละ 3 ท่านขึ้นไป) *** พักเดี่ยวหรือพักคู่ คิดค่าบริการเพิ่ม 800 บาท/ห้อง
- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการข้างต้น
- ค่าเรือเดินทางไป-กลับ และกิจกรรมต่างๆ ตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น (สำหรับคนไทยเท่านั้น)
- ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท (กำหนดอายุผู้เอาประกันสูงสุดไม่เกิน 60 ปี)


ราคานี้ไม่รวม
ภาษี VAT / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าใช้อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรายการ


สัมภาระที่ควรจัดเตรียม
- ของใช้ส่วนตัว ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้าสวมสบาย และชุดสำหรับเล่นน้ำ
- รองเท้าแตะ และรองเท้าที่สามารถใส่เปียกน้ำ หรือเดินป่าได้
- ยา (กรณีมีโรคประจำตัว)


อัตราค่าบริการอื่นๆ
- สนุ๊กเกอร์ ชั่วโมงละ 50 บาท
- ปิงปอง ชั่วโมงละ 20 บาท
- เบ็ดตกปลา ชั่มโมงละ 100 บาท


สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณเล็ก 089-500-3363
เพื่อนท่องเที่ยว Friend Travel

TEL. 02-398-2238-40 , 089-403-6920 , 089-500-3363 / FAX. 02-398-0115
www.friendtravelthai.com


:: เงื่อนไขการจองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่ง เพื่อนท่องเที่ยวไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

ภาพกิจกรรมล่องแพชาวดง จ.กาญจนบุรีภาพกิจกรรมล่องแพชาวดง จ.กาญจนบุรี

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -