:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว::: สองฝั่ง..ทะเลไทย :::
ทะเลชุมพร+ระนอง
เกาะสอง-พม่า

[ CODE : S26 ]  
ระนอง......เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขา ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งแร่ดีบุกที่มีค่ามหาศาล เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้พลิกโฉม หน้าเมืองระนอง จากชุมชนเล็กๆ ไปสู่เมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของภาคใต้
ชุมพร.....เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแหลมมาลายู ความสวยงามของชายฝั่งทะเล และธรรมชาติใต้น้ำของชุมพร ประกอบกับสภาพผืนป่าที่สมบูรณ์ ทำให้มีฝนตกอย่างเพียงพอป่าไม้มีความชุ่มชื้นสูง ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ผัก และผลไม้มากมายหลายชนิดตลอดปี อาหารทะเลสดๆ ตลอดแนวชายฝั่ง
:: โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : กทม. – ระนอง
20.00
พร้อมกันที่บริเวณด้านข้าง ลานจอดรถห้างโลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช ออกเดินทางโดยรถโค้ช 2 ชั้น
พร้อมบริการอาหารว่างบนรถ
(จุดที่สอง รับที่ Big C พระราม 2)
วันที่สอง : เกาะสอง (พม่า) - บ่อน้ำพุร้อน – พระราชวังฯ-ระบำร่อนแร่
05.00
เดินทางถึงจังหวัดระนอง ในบรรยากาศสดชื่นยามเช้า
07.00
รับประทานอาหารเช้า (1) แบบติ่มซำ ชุดอาหารเช้าพื้นเมือง ต้มเลือดหมูร้อน ๆ จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรืออันดามันคลับ
08.00
ถึงท่าเรือทำพิธีการผ่านแดน (แสดงบัตรประชาชน) ออกเดินทางสู่อันดามันคลับ ชมบรรยากาศพื้นที่ฝั่งเขตแดนไทย-พม่า ชม ประภาคารจังหวัดระนอง ชมทิวทัศน์ฝั่งทะเลอันดามัน ที่สวยงาม
09.00
ถึงท่าเรือที่เกาะสน ผ่านแดน เปลี่ยนเรือ เดินทางสู่เกาะสอง (วิคตอเรียพอยท์)
09.20
ถึงท่าเทียบเรือเกาะสอง นำท่าน ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง โดยรถท้องถิ่นที่จัดให้
10.00
นำท่านสู่ศาสถาน เพื่อนมัสการพระพุทธรูป และชื่นชมสถาปัตยกรรมสไตล์พม่าพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (กางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยว แขนกุดไม่อนุญาตให้เข้า) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ ผ้าโสร่ง ไม้แกะสลัก
11.45
ถึงท่าเรืออันดามันคลับ แวะดิวตี้ฟรี รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่) (2)
15.00
เดินทางกลับจังหวัดระนอง ระหว่างทางชม สุสานเจ้าเมืองระนอง เป็นสุสานที่เชื่อกันว่า ตั้งได้ถูกต้องตามหลักฮวงซุ้ยโบราณอย่างถูกต้องว่าระฆังทองตั้งอย่างไรถึงลูกหลานเจริญสืบต่อกันหลายรุ่น (แฟนฮวงจุ้ยห้ามพลาด) ปูด้วยศิลา 3 ชั้น ทั้งยังมีตุ๊กตาหินโบราณจากเมืองจีนอีกด้วย
16.00
เดินทางชม บ่อน้ำพุร้อน ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสและตั้งชื่อว่า ถนนชลระอุ ครั้งเสด็จเมืองระนองปี พ.ศ. ๒๔๓๓ (ทรงพระราชทานนามถนนไว้ทั้งหมด ๑๑ สาย) และ กิจกรรมเพื่อสุขภาพใน สวนรุกขชาติรักษะวาริน เลือกซื้อของฝากสวยงาม มุกอันดามัน และอื่นๆ อีกมากมาย
17.00
เข้าโรงแรมที่พัก อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนผ่อนคลายความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อให้สดชื่น
18.00
รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหารเคียงเล บรรยากาศยามเย็นริมทะเล
19.00
ชม Museum Night บันทึกความทรงจำในบรรยากาศแสงสีความสวยงามค่ำคืนของ พระราชวังรัตนรังสรรค์ ตั้งอยู่ท่ามกลางมวลแมกไม้ที่จัดผสมผสานเข้ากันไว้ได้อย่างลงตัวสร้างด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทองทั้งหลัง เพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ อันได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ในปี
พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ปี พ.ศ.2452 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.7) ปี พ.ศ.2471 และ ชมระบำร่อนเร่ อันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่หากินด้วยการร่อนแร่ดีบุกในแม่น้ำ
21.00
พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์ ZZzzzzz
วันที่สาม : ระนอง – ล่องแพพะโต๊ะ-สวนลุงนิล-สวนนายดำ-ชุมพร
07.00
อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)
08.00
เดินทางสู่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร สนุกสนานกับกิจกรรม ล่องแพพะโต๊ะ สัมผัสกับธรรมชาติ สายน้ำแห่งแม่น้ำหลังสวนที่ไม่เคยเหือดแห้งตลอดปี เล่นน้ำธรรมชาติ สองข้างทางที่เป็นป่าธรรมชาติสลับ กับสวนผลไม้นานาชนิด เลือกชิมผลไม้ ตามฤดูกาล
12.00
บริการอาหารกลางวันที่สวนมาลิน (5) ทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผักปลอกสารพิษนานาชนิด น้ำพริกปักษ์ใต้ ใบเหลียงผัดไข่ ข้าวที่หุงในกระบอกไม้ไผ่ที่ห่อด้วยใบไม้หอมขุยไผ่อันโอชะ
15.00
ตามรอยพ่อ สวนลุงนิล เกษตร 9 ชั้น และ ธนาคารต้นไม้ และเดินทางสู่สวนนายดำ ภายใต้ธรรมชาติป่า และ พรรณไม้นานาชนิด ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด “ส้วมโลก” ภายในบริเวณสวนปลูกส้มโชกุน มะละกอ แก้วมังกร มังคุด ผลไม้แปรรูป แหล่งรวบรวมสินค้าโอ-ทอป
19.00
รับประทานอาหารค่ำ (6)
20.00
เดินทางสู่ที่พัก โรงแรมนานาบุรี หรือเทียบเท่า พักผ่อนราตรีสวัสดิ์
20.00-23.00 เลือกกิจกรรมตกหมึก สัมผัสวิถีชีวิต ชาวประมงกับกิจกรรมตกหมึก ( ตามความสนใจ )
วันที่สี่ : ศาลกรมหลวง – ทะเลชุมพร– กรุงเทพ ฯ
07.00
รับประทานอาหารเช้า (7) ณ โรงแรมที่พัก
08.00
เดินทางสู่หาดทรายรี สักการะศาลกรมหลวงชุมพร และชมวิวหมู่เกาะทะเลชุมพร
09.00
สัมผัสโลกใต้ทะเล ชมปะการังน้ำตื้น ที่สวยที่สุดแห่งในอ่าวไทย / รับประทานอาหารกลางวัน (8) ปิคนิก
14.00
กลับสู่ฝั่ง ทำธุระส่วนตัว และเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ตามอัธยาศัย
22.00
เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความสนุกสนาน และประทับใจ
อัตราค่าบริการ
ท่านละ x,xxx บาท เด็ก x,xxx บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 900 บาท ( *** ช่วงสงกรานต์เพิ่มท่านละ 300 บาท )
** กิจกรรมล่องแพพะโต๊ะ / และดำน้ำชมปะการัง : ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก

ค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถปรับอากาศ (กรณีมีการจองต่ำกว่า 30 ท่าน เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน : 8 ท่านขึ้นไป)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าสถานที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 คน)
- ค่าล่องแพ และเรือท่องเที่ยวตามโปรแกรม
- ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมสถานทีท่องเที่ยว
- ค่าประกันการเดินทาง และค่ารักษาพยาบาล

ค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจ่ายตามจริง ณ สถานที่เรียกเก็บ
- หากสนใจร่วมกิจกรรมตกหมึก (ออกตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 350 บาท
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT ( กรณีขอบิล ) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


เอกสารที่ใช้ผ่านแดน (เกาะสอง-พม่า)
- เพื่ออำนวยความสะดวกทุกท่าน กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนล่วงหน้า ในวันชำระเงิน


หมายเหตุ :
- โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

การเตรียมตัว 
1.เตรียมเสื้อผ้าสบายๆ แห้งง่าย หรือชุดที่เราใส่ดำน้ำแล้วเรารู้สึกสบายตัวคล่องตัวที่สุด
2.ครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป เพราะลอยตัวในน้ำนานคนที่ดำง่ายต้องเตรียมไปให้พอ (การทาครีมกันแดดนั้นห้ามทาบริเวณดวงตา ให้เว้นเอาไว้เพราะหากโดนน้ำทะเลจะทำให้เราแสบตาและจะทำให้ดำน้ำไม่สนุกครับ และหลังจากทาด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว จุดที่เราควรจะต้องทาเป็นพิเศษคือ หลังคอ หลังหู หลังแขน หลังขา เพราะจุดต่างๆ เหล่านี้เป็นจุดที่จะต้องโดนแดดมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเวลาเราดำน้ำส่วนต่างๆ เหล่านี้จะต้องโดนแดดเต็มๆ ครับ )
3.รองเท้าแตะ หูหนีบ หรือรัดส้นก็ได้ครับ
4.หมวกกันแดด แว่นตากันแดด
5.สน๊อคเกิ้ล ใครที่มีก็สามารถนำไปเองได้ครับจะได้พอดีกับหน้าเราและรู้ใจเรา แต่ทางเพื่อนท่องเที่ยวก็จะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับ เป็นขนาดมาตรฐานครับสามารถปรับระดับได้ครับ
6.ถุงกันน้ำสำหรับป้องกันอุปกรณ์ของมีค่าต่างๆ ของเรา
8.ถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกที่เราใช้แล้ว
9.กล้องถ่ายรูป
10.ยาสำหรับโรคประจำตัวของแต่ละคน และควรเตรียมสุขภาพร่างกายให้เเข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเวลาเที่ยวครับ::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::
ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

     
เกาะนางยวน..เย้ายวลใจ สุด..สุด..  จ.ชุมพร เกาะนางยวน   จ.ชุมพร
สัมผัสความสุขสงบอันล้ำลึก ของวีถีธรรมชาติ
ที่สวยงาม ของโลกใต้ท้องทะเล
อ่านต่อ...
  เปิดประตูสู่..จังหวัดชุมพร  กับ นุ บางบ่อ เปิดประตูสู่..จังหวัดชุมพร  
จ.ชุมพร

กับ นุ บางบ่อ   อ่านต่อ...
เกาะเต่า..เกาะมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลอ่าวไทย ตอนที่# 1 เกาะเต่า   จ.ชุมพร
เกาะมหัศจรรย์.. แ่ห่งท้องทะเลอ่าวไทย
อ่านต่อ...
  มุ่งหน้าสู่เกาะเต่า เคล้าคลอเสียงคลื่นเกาะนางยวน มุ่งหน้าสู่เกาะเต่า เคล้าคลอเสียงคลื่นเกาะนางยวน  จ.ชุมพร
อ่านต่อ...
เส้นทางประวัติศาสตร์ เสด็จประพาสต้นจังหวัดระนอง เส้นทางประวัติศาสตร์
เสด็จประพาสต้นจังหวัดระนอง
 จ.ระนอง แหล่ง มรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
อันทรงคุณค่า
อ่านต่อ...
  ล่องแพ..แล พลับพลึงธาร  ณ คลองนาคา จ.ระนอง ล่องแพ แล พลับพลึงธาร  จ.ระนอง
ความงามของดอกพลับพลึงธาร ไม้น้ำหายากซึ่งพบที่เดียวในเมืองไทย อ่านต่อ...
ระนองยามสาย..กับอ่าวตาแดงบนเกาะช้าง จ.ระนอง ระนองยามสาย..กับอ่าวตาแดงบนเกาะช้าง  จ.ระนอง ณ ดินแดนแห่งนี้ยังคงซึ่งธรรมชาติ
ไว้ได้ดีจริงๆ อ่านต่อ...
 
โลกทะเลชุมพร
โลกทะเลชุมพร   จ.ชุมพร
ปล่อยอารมณ์..ปล่อยภาระทั้งหมด มีเพียงเรากับทะเลและเพื่อนๆ อ่านต่อ...

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Call Center : 089-403-6920, 089-500-3363 Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -