ดูช้างป่ากุยบุรี
ชมเมืองประจวบ หว้ากอ ด่านสิงขร
อุทยานฯสามร้อยยอด

ทริปพิเศษ ! เพียง 4,200.-
23-25 ตุลาคม 2553 ( 3 วัน 2 คืน )
สนับสนุนโดย...การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

โปรแกรมการเดินทาง
[ CODE : ทริปพิเศษ ]  
วันแรก : ชมกระทิง ช้างป่า กุยบุรี พักกุยบุรีโฮเต็ลฯ
06.30 น.
ออกเดินทาง จากจุดนัดหมาย....ล่องใต้สู่ จ.ประจวบฯ
08.30 น.
แวะทานอาหารเช้า ผ่อนคลายอิริยาบถที่ ร้านข้าวแกงเขาย้อย เพชรบุรี
สักการะ หลวงพ่อในกุฏิ อันเป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไป ที่ วัดกุยบุรี กม.293
12.00 น.
อาหารกลางวัน ที่ ร้านครัวชมวาฬ อ.บ่อนอก กม.300
เข้าที่พัก โรงแรมกุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ( http://www.kuiburihotelresort.com/index.htm )
14.00 น.
เดินทางสู่ หมู่บ้านรวมไทย เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่นที่หน่วย กร.1 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
เจ้าหน้าที่บรรยาย และ นำชมฝูงกระทิง และช้างป่า ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอย่างชุกชุม
การเตรียมตัว ไปชมช้างป่า กุยบุรี ซาฟารีแห่งเมืองไทย
• แต่งกายด้วยชุดสบาย ๆ สีสันกลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่ควรใส่เสื้อสีสด เช่นแดง ส้ม
• ห้ามส่งเสียงดัง เพราะจะเป็นการรบกวนสัตว์ป่า ที่กำลังหากินอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งอาจตกใจตื่น แล้วหลบหายไป ทำให้ผู้อื่น ไม่สามารถเห็นได้ ซึ่งมีทั้ง ช้างป่า กระทิง แม้กระทั่งวัวแดง... หากโชคดี
• หากมี กล้องส่องทางไกล หรือกล้องถ่ายรูปแบบขยายได้มากๆ จะช่วยให้เห็นสัตว์ป่า ได้ชัดเจนขึ้น
• กรุณา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของอุทยานแห่งชาติ และเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
• การเดินทางเข้าไปในเขตอุทยานฯ กุยบุรี จะต้องใช้รถกระบะท้องถิ่นของชาวบ้าน ซึ่งอาจไม่สะดวกสบายนัก แต่เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วย
• ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาเยี่ยมเยียน และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
“ ปลูกหญ้าให้ช้าง สร้างบ้านให้กระทิง ” ที่ กุยบุรี...

17.00 น.
เดินทางกลับที่พัก…..อาหารค่ำ สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเดินทาง
 
วันที่สอง : ชมเมืองประจวบ หว้ากอ ด่านสิงขร
07.00 น.
อาหารเช้า ที่ที่พัก
09.00 น.
เดินทางสู่ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ สู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชมหอคอยดาราศาสตร์ เครื่องไม้เครื่องมือสำหับการดูดาว และประวัติของนักวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ที่ได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคา ได้อย่างเที่ยงตรง ณ บ้านหว้ากอแห่งนี้ และ ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งได้แสดงพันธุ์ปลาในแต่ละแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งสัมผัสอุโมงค์ปลาใต้น้ำ แล้วเดินทาง เลาะเลียบอ่าวประจวบ อ่าวมะนาว
12.00 น.
อาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารเพลินสมุทร
บ่าย...
เดินทางสู่ด่านชายแดน ไทย-พม่า ที่ ด่านสิงขร เลือกชม ของฝากแปลกตา หลายหลาก นานาชนิด
16.00 น.
กลับที่พัก พักผ่อนกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของที่พัก / สระว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ ที่ใช้เกลือ แทนคลอรีน, สนุกเกอร์, ฟิตเนส, นวดแผนไทย ฯลฯ
19.00 น.
อาหารค่ำ สังสรรค์คาราโอเกะ กับบรรยากาศหาดทราย สายลม และผองเพื่อน
 
วันที่สาม : เขาสามร้อยยอด ศูนย์ฯสิรินาถราชินี เดินทางกลับ
07.00 น.
อาหารเช้า ที่ห้องอาหารของที่พัก
09.00 น.
อำลาที่พัก เดินทางผ่านชม บรรยากาศแปลกตา ของ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เดินชมป่าชายเลน ที่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี
12.00 น.
อาหารกลางวันรสเด็ด ที่ ร้านสุนีย์ ปากน้ำปราณ เลือกซื้อของฝากจากทะเล ที่ชาวประมงมาจำหน่ายเอง แวะชิมขนมหวาน เมืองเพชรบุรี
18.00 น.
กลับถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ...
หมายเหตุ : กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือความปลอดภัย และประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
:

• ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,200.- บาท
• เด็ก ท่านละ 2,600.- บาท (อายุต่ำกว่า 6 ปี)
• เด็ก (อายุเกิน 6 ปี) ค่าใช้จ่ายเท่ากับผู้ใหญ่

ค่าบริการนี้รวม :
1. ค่าที่พัก 2 คืน ตามรายการ
2. ค่าอาหาร-เครื่องดื่มเช้า 3 มื้อ, กลางวัน 3 มื้อ, ค่ำ 2 มื้อ
3. เครื่องดื่ม และอาหารว่าง บริการระหว่างเดินทาง
4. ค่าพาหนะท้องถิ่น ในการเดินทางชมช้างป่า
5. ค่าธรรมเนียม เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
6. มัคคุเทศก์นำเที่ยว และเจ้าหน้าที่ บริการอำนวย ความสะดวกระหว่างการเดินทาง
7. ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 / 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จองและสำรองที่นั่งได้ที่
เพื่อนท่องเที่ยว Friend Travel
TEL. 02-398-2238-409 , 089-403-6920 , 089-500-3363 / FAX. 02-398-0115
www.friendtravelthai.com


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::

ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด


ทัวร์ต่างประเทศ
การสำรองที่นั่ง

จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหต

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย


การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -