:: กลับหน้าแรก..เพื่อนท่องเที่ยว
:: โ
ทะเลชุร ::

ดำน้ำตื้นชมปะการัง
(เกาะง่ามน้อย-ง่ามใหญ่)

ฝ่ามือพระพุทธเจ้า – เจ้าแม่กวนอิม
สวนลุงนิล - สวนนายดำ - ด่านสิงข์ขร

20-23 มีนาคม 2557 นี้เท่านั้น!!

อ่านเรื่องสั้น...เปิดโลกทะเลชุมพร 2556  ได้ที่นี่...
[ CODE : ทริปพิเศษ]  
:: โปรแกรมการเดินทาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 มี.ค.57   : กรุงเทพ ฯ – ชุมพร
21.00 น.
พร้อมกันที่บริเวณด้านข้างลานจอดรถห้างโลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช ออกเดินทางโดยรถโค้ช 2 ชั้น
พร้อมบริการอาหารว่างบนรถ (จุดที่สอง 22.00 น. รับที่ Big C พระราม 2)
21.30 น.
ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ 2 ชั้น อำนวยความสะดวกการเดินทางและสัมภาระ โดยทีมงานมัคคุเทศก์
   
วันศุกร์ที่ 21 มี.ค.57   : ดำน้ำตื้นเกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่ ฝ่ามือพระพุทธเจ้า – เจ้าแม่กวนอิม – งานโลกทะเลชุมพร
 05.00 น.
ถึง จุดพักรถ คุณสาหร่าย ให้ทุกท่านทำธุระส่วนตัว (เปลี่ยนเสื้อผ้าฯลฯ)
06.00 น.
ออกเดินทาง...สู่ตัวเมือง เพื่อรับประทานอาหารเช้า (1)
08.00 น.
เดินทางสู่หาดทุ่งวัวแล่น เพื่อลงเรือสัมผัสโลกใต้ทะเล ชมปะการังน้ำตื้น ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอ่าวไทย เกาะง่าม
น้อย ง่ามใหญ่
ซึ่งเป็นที่ตั้งของประติมากรรมธรรมชาติคล้าย ฝ่ามือพระพุทธเจ้า รับประทานอาหารกลางวัน (2) พร้อมน้ำดื่มและผลไม้ และดำน้ำชมปะการัง ฝูงปลาสวยงาม
15.00 น.
เดินทางกลับสู่ฝั่ง
16.00 น.
เข้าที่พัก โรงแรมมรกต หรือเทียบเท่า
17.30 น.
เดินทางถึง "จุดชมวิวเขามัทรี" สักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประทับนั่ง หรืออีกปางหนึ่งของเจ้าแม่กวนอิม และชมจุดชมวิวชุมชนชาวประมงปากน้ำชุมพรและชายหาดต่างๆด้านตะวันออก
19.00 น.
- 21.00 น. เข้าร่วมงาน “ ทะเลชุ ” สัมผัสกับบรรยากาศอันสนุกสนาน ชมพิธีเปิดงานโลกทะเลพร้อมกับ ฃมฉลามวาฬจำลอง และชมนิทรรศการ และการแสดงต่าง ๆ อีกมากมาย (ชม ชิม อาหารพื้นเมือง อาหารทะเล และสินค้า Otop ของดีชุมพร มื่อนี้ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารจากซุ้มต่าง ๆ และเทียวงานตามอัธยาศัย
21.30 น.
เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนราตรีสวัสดิ์ Zzzzzzzz
 
วันเสาร์ที่ 22 มี.ค.57   : ล่องแพพะโต๊ะ – สวนนายดำ – สวนลุงนิล – สักการะศาลกรมหลวง
07.00 น.
อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)
 08.00 น.
ออกเดินทางสู่ อ.พะโต๊ะ สนุกสนามกับกิจกรรม “ล่องแพพะโต๊ะ” สัมผัสกับธรรมชาติสายน้ำแห่งแม่น้ำหลังสวนที่ไม่เคย เหือดแห้งตลอดทั้งปี “จากภูผาสู่มหานที” แห่งนี้ ท่านจะได้เล่นน้ำธรรมชาติสองข้างทางที่เป็นผืนป่าธรรมชาติสลับกับสวน ผลไม้นานาชนิด และรับประทานอาหารกลางวัน (4) เพื่อสุขภาพ ปลอดสารพิษ อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้ และข้าวที่หุงใน กระบอกไม้ไผ่ที่ห่อด้วยใบไม้หอมขุยไผ่อันโอชะ
15.00 น.
เดินทางสู่ สวนนายดำ ภายใต้ธรรมชาติป่า และ พรรณไม้นานาชนิด ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด“ส้วมโลก”
16.00 น.
ตามรอยพ่อ สวนลุงนิล เกษตร 9 ชั้น และ ธนาคารต้นไม้ เป็นที่รู้จักในนาม ลุงนิล คอนโด 9 ชั้น และได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกษตรดีเด่น เที่ยวชมสวน เก็บผลไม้จากต้นรับประทานได้ค่ะ และยังเลือกซื้อสินค้าจากสวนลุง น้ำสมุนไพร หญิงหนึ่งชายสองดองน้ำผึ้ง สรรพคุณเป็นอย่างไรขอให้ติดตามจากลุงนิลค่ะ ผักและผลไม้ปลอดสาร อาทิ ผัก ผลไม้ ไม่มีที่ไหนเหมือนค่ะ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จาก บ้านธรรมชาติ Wanapatson แชมพูใบหญ้านาง ใช้แล้วผมนุ่ม ผมที่บาง ๆ ใช้ครึ่งขวดผมขึ้นจนรู้สึกได้ (ใช้แล้วบอกต่อค่ะ)
18.00 น.
เดินทางสู่หาดทรายรี สักการะศาลกรมหลวง และ ชมวิวหมู่เกาะทะเลชุมพร
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ พร้อมงานเลี้ยงต้อนรับจาก ททท. สำนักงานชุมพร ณ ร้านอาหารภารดรภาพ (5) บรรยากาศริมทะเล ในค่ำคืนนี้ ท่านใดที่ชื่นชอบกับกิจกรรมตกหมึก พลาดไม่ได้กับการตกหมึก ที่ชุมพร (หมึกทะเลสด ๆ พร้อมน้ำจิ้ม)
20.00 น.
- 23.00 น. เลือกกิจกรรม ตกหมึก สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาแจ้งความประสงค์ในวันจองทัวร์)
21.00 น.
ท่านที่ไม่ไปตกหนึกเดินทางกลับที่พัก หรือเที่ยวชม ถนนคนเดิน หรือถนนอาหารนานาชนิด รวมถึงของหวานผลไม้ ซึ่งบางอย่างท่านหาทานไม่ได้ง่ายเฉพาะชาวต่างชาติ รู้จักกันดีในนาม Night Market หรือ pad thai street ที่ได้รับการลงหนังสือไกด์ท่องเที่ยวไปทั่วโลก พักผ่อนราตรีสวัสดิ์ Zzzzzzzz
 
วันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.57    : ชุมพร – ด่านสิงข์ขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ – กรุงเทพ ฯ
 07.00 น.
อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ ด่านสิงข์ขร จ.ประจวบคีรีขันธ์
10.00 น.
เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าชายแดน อาทิ หยก กำไล ต้นไม้ กล้วยไม้ หัตถกรรมการแปรรูปไม้ต่างๆ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (7)
18.00 น.
ถึง จ.เพชรบุรี แวะซื้อของฝาก และอิสระกับการรับประทานอาหารเย็น
21.00 น.
ถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสนุกสนาน และประทับใจ
 
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อ่านเรื่องสั้น...เปิดโลกทะเลชุมพร 2556  ได้ที่นี่...

อัตราค่าบริการ
ราคาปกติท่านละ 5,900 บาท / ททท.สำนักงานชุมพรและจังหวัดชุมพร และผู้ประกอบการในพื้นที่ สนับสนุน :
** ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ท่าน 3,500 บาท
** ราคา เด็ก (3-10 ปี) ราคา 2,700 บาท พักกับผู้ปกครอง
- กรณีผู้ใหญ่เดินทางกับเด็ก พัก 2 คน (1 ห้อง) ต้องชำระเป็นราคาผู้ใหญ่ 3,500 / เด็กเล็ก ต่ำกว่า 3 ปี (เด็กอุ้ม) ไม่มีที่นั่ง ฟรี
** พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท
** กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง : ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก **


ค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถปรับอากาศ, ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่าสถานที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 คน), เรือท่องเที่ยวตามโปรแกรม และอุปกรณ์ดำน้ำ
, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมสถานทีท่องเที่ยว, ค่าประกันการเดินทาง และค่ารักษาพยาบาล

ค่าบริการนี้ไม่รวม
-
ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจ่ายตามจริง ณ สถานที่เรียกเก็บ
- หากสนใจร่วมกิจกรรมตกหมึก (ออกตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


เงื่อนไขการจอง มัดจำ 2,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารในนาม
เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เพื่อนท่องเที่ยว : Friend Travel

Tel : 02- 398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะอ่านเรื่องสั้น...เปิดโลกทะเลชุมพร 2556  ได้ที่นี่...
อ่านเรื่องสั้น...เปิดโลกทะเลชุมพร 2556  ได้ที่นี่...

  โลกทะเลชุมพร...สีสันแห่งท้องทะเลอ่าวไทย โลกทะเลชุมพร 2556   จ.ชุมพร
สีสันแห่งท้องทะเลอ่าวไทย อ่านต่อ...
เกาะนางยวน..เย้ายวลใจ สุด..สุด..  จ.ชุมพร เกาะนางยวน   จ.ชุมพร
สัมผัสความสุขสงบอันล้ำลึก ของวีถีธรรมชาติ
ที่สวยงาม ของโลกใต้ท้องทะเล
อ่านต่อ...
  เปิดประตูสู่..จังหวัดชุมพร  กับ นุ บางบ่อ เปิดประตูสู่..จังหวัดชุมพร  
จ.ชุมพร

กับ นุ บางบ่อ   อ่านต่อ...
เกาะเต่า..เกาะมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลอ่าวไทย ตอนที่# 1 เกาะเต่า   จ.ชุมพร
เกาะมหัศจรรย์.. แ่ห่งท้องทะเลอ่าวไทย
อ่านต่อ...
  มุ่งหน้าสู่เกาะเต่า เคล้าคลอเสียงคลื่นเกาะนางยวน มุ่งหน้าสู่เกาะเต่า เคล้าคลอเสียงคลื่นเกาะนางยวน  จ.ชุมพร
อ่านต่อ...
เส้นทางประวัติศาสตร์ เสด็จประพาสต้นจังหวัดระนอง เส้นทางประวัติศาสตร์
เสด็จประพาสต้นจังหวัดระนอง
 จ.ระนอง แหล่ง มรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
อันทรงคุณค่า
อ่านต่อ...
  ล่องแพ..แล พลับพลึงธาร  ณ คลองนาคา จ.ระนอง ล่องแพ แล พลับพลึงธาร  จ.ระนอง
ความงามของดอกพลับพลึงธาร ไม้น้ำหายากซึ่งพบที่เดียวในเมืองไทย อ่านต่อ...
ระนองยามสาย..กับอ่าวตาแดงบนเกาะช้าง จ.ระนอง ระนองยามสาย..กับอ่าวตาแดงบนเกาะช้าง
 จ.ระนอง ณ ดินแดนแห่งนี้ยังคงซึ่งธรรมชาติ
ไว้ได้ดีจริงๆ อ่านต่อ...
 
โลกทะเลชุมพร
โลกทะเลชุมพร   จ.ชุมพร
ปล่อยอารมณ์..ปล่อยภาระทั้งหมด มีเพียงเรากับทะเลและเพื่อนๆ อ่านต่อ...


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -